Laster opp Flash-player ...
Treningsøkta.no tilbyr:
For Treneren:
 • et bibliotek med øvelser, ferdiglagde økter og annet faginnhold
 • lage egne treningsøkter, sesong- og utviklingsplaner
 • registrere diverse aktiviteter og konkurranser
 • kommunikasjons- system
 • treningsstatistikk og rapporter
 • muligheter for å legge inn eget innhold
 • individuell utvikling og oppfølging av utøverne
For Utøveren:
 • bedre trening hjemme
 • bedre forberedt til treningsøktene
 • loggbok pr. sesong og akkumulert
For Ledelsen:
 • oversikt over treninger og treningsarbeid
 • lag/gruppe og medlemsbehandling
 • oversikt over utstyret
 • kvalitetssikring
 • informasjonssystem
Nå også med: Ferdiglagde treningsøkter pr. aldersgruppe med utvalgte favorittøvelser
Produkt- oppgraderinger er inkludert i prisen

Copyright

Hjem
Dette nettstedet tilbys deg av Secret to Sports AS (heretter S2S) for personlig underholdning, informasjon, opplæring og kommunikasjon.

Bruken av dette nettstedet, og det programmet som du får tilgang til her, er utrykkelig betinget av de angitte Betingelser for Bruk. Gjennom å oppsøke og søke på dette nettstedet godtar du også betingelsene uten noe forbehold.
Copyright
Computerprogrammet som er tilgjengelig på dette nettstedet, er beskyttet av copyright-lover og internasjonale avtaler.

Ikke-autorisert kopiering eller distribusjon av dette programmet, eller en del av det, kan føre til alvorlige sivile og kriminelle anklager, og vil bli fulgt opp til det maksimale av lovens rammer.
Varemerkebeskyttelse
S2S, S2S.net, Support to Sport, Secrets to Soccer og Your Online Coaching Tool er registrerte varemerker av Support to Sport AS. Alle rettigheter, inklusiv copyright og databaserettighetene i dette nettstedet, eies av eller er lisensiert til Support to Sport AS. Alle rettigheter er reservert.
Software-lisens
1. S2S garanterer deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, lisens til å bruke denne versjonen av S2S verktøyet (the “Software”), on-line i binær utførbar form. Lisensen omfatter brukerrettighetene som godtas av deg gjennom ditt abonnement, og som varer så lenge den eksisterende årlige lisensavgiften betales av deg, eller S2S, basert på egen vurdering, avslutter lisensen.

2. S2S gir ingen "representations" mht. anvendbarheten av dette Software eller mht. innholdet eller informasjonen somgjøres tilgjengelig gjennom Softwaret, uavhengig av hvordan det brukes. Softwaret tilbys “as is” uten eksplisitte eller implisitte garantier, herunder garantier eller kommersialitet og tilpassning for en spesiell hensikt eller ikke-overtredelse. S2S skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for skader eller ødeleggelser som rammer deg eller noen annen bruker av Softwaret. S2S er ikke forpliktet til å understøtte eller gjennomføre oppgraderinger av dette Software. S2S vil, etter egen vurdering, til enhver tid ha rett til å endre dette Softwaret for å fobedre dets anvendelighet. Slike endringer vil ikke påvirke prisen på allerede betalte årlige lisensavgifter.

3. Tittel, eierrettigheter og "intellectual property rights" i og til Softwaret skal forbli hos S2S og/eller dets leverandører og/eller rettmessige overtakere. Du godkjenner å overholde copyright lovene og alle andre anvendelige lover under Kongeriket Norge, inklusiv, men ikke begrenset til, eksportkontroll-lover. Du anerkjenner at Softwaret i kildekodeform forblir en konfidensiell handelshemmelighet for S2S og/eller dets leverandører, og derfor akksepterer du å ikke endre Softwaret eller å forsøke å desiffrere, dekompilere, ta i fra hverandre eller rekonstruere Softwaret, bortsett fra i den grad anvendbare lover forbyr slike restriksjoner.

4. Du må ikke laste ned eller på annen måte eksportere eller re-eksportere Softwaret eller noen annen underliggende informasjon eller teknologi bortsett fra når dette skjer i full overenstemmelse med Kongeriket Norges og andre anvendbare lover og reguleringer.

S2S ELLER DETS LEVERANDØRER SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR (a) TILFELDIGE, PÅFØLGENDE, SPESIELLE ELLER INDIREKTE SKADER AV NOE SLAG, UANSETT OM DISSE OPPSTÅR TILFELDIG, AVTALT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, OG SELVOM S2S HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, ELLER (b) FOR ETHVERT KRAV FRA ENHVER ANNEN PART. DENNE BEGRENSNING AV ANSVAR SKALL IKKE GJELDE FOR DØD ELLER PERSONLIGE SKADER I DEN GRAD ANVENDBAR LOV FORBYR SLIKE BEGRENSNINGER. DET ER I TILLEGG NOEN LAND SOM IKKE TILLATER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE ELLER PÅFØLGENDE SKADER, SLIK AT DENNE BEGRENSNINGEN OG UTELUKKELSEN MULIGENS IKKE GJELDER FOR DEG.
SKRIV UT
Oppgrader til Full Tilgang
Oppgrader til Full Tilgang
Spillerlisens er nødvendig.

Dette vil gi spilleren og deg, samt andre trenere på laget, Full Tilgang til hele Spillerutviklingsdelen av programmet for spilleren.

I Spillerutviklingsdelen er fokus på hver spiller - ikke bare på laget.