Laster opp Flash-player ...
Treningsøkta.no tilbyr:
For Treneren:
 • et bibliotek med øvelser, ferdiglagde økter og annet faginnhold
 • lage egne treningsøkter, sesong- og utviklingsplaner
 • registrere diverse aktiviteter og konkurranser
 • kommunikasjons- system
 • treningsstatistikk og rapporter
 • muligheter for å legge inn eget innhold
 • individuell utvikling og oppfølging av utøverne
For Utøveren:
 • bedre trening hjemme
 • bedre forberedt til treningsøktene
 • loggbok pr. sesong og akkumulert
For Ledelsen:
 • oversikt over treninger og treningsarbeid
 • lag/gruppe og medlemsbehandling
 • oversikt over utstyret
 • kvalitetssikring
 • informasjonssystem
Nå også med: Ferdiglagde treningsøkter pr. aldersgruppe med utvalgte favorittøvelser
Produkt- oppgraderinger er inkludert i prisen

Foreslå produktforbedring

Hjem
Bruk skjemaet nedenunder til å foreslå nye produktegenskaper - eller forbedringer av eksisterende. Vennligst send ett Forslag om gangen. Det forutsettes at du har lest og akkseptert betingelsene som er angitt i det følgende, før du sender inn Forslaget.

Vi er generelt svært glad for alle innspill og ethvert forslag som mottas, vil bli presentert for S2S produktutviklingsgruppe og vil vurderes i sammenheng med kommende versjoner.
Dette skjemaet er kun ment for å sende inn Forslag. Det er ikke ment for spørmål eller kommentarer av teknisk karakter. For å få hjelp med S2S produktet, vennligst gå til Kundestøtte.

Takk for ditt innspill!
Betingelser
Du godkjenner at all informasjon om egenskaper, Forslag, eller andre tilbakemeldinger som du sender S2S (i det følgende kalt "Forslag"), er eller vil være i forståelse av betingelsene som er angitt her. Du bekrefter at du har lest og forstått disse betingelsene. Du bekrefter at du er 18 år eller eldre. Du godtar at du at du ved å sende inn Forslaget, er inneforstått med at ethvert slikt Forslag er ikke-konfidensielt, og at S2S ikke har noe ansvar for å sende tilbake noe av det som mottas, svare på, eller bekrefte mottak av ditt Forslag. Du garanterer at ingen annen person eller selskap har noen eierinteresse i det innsendte forslaget. Du forstår at S2S kan selv være iferd med å utvikle eller behandle en et tilsvarende Forslag, og/eller at S2S kan ha mottatt eller vil en dag kunne motta tilsvarende Forslag fra andre, og at eksisterende eller planlagte produkter og tjenester, utviklet uavhengig av Forslaget, kan inneholde Forslag eller konsepter som er tilsvarende eller identiske med hva du sender inn. Du godkjenner at innsendelsen ikke forhindrer S2S fra å utvikle eller anskaffe slike Forslag, uten å ha noen forpliktelse overfor deg. Basert på hva som for øvrig er skrevet her, skal S2S stå fritt i å bruke ethvert Forslag som du sender inn, uten noen form for royalty eller godtgjørelse, herunder bruk, forandringer, visning og distribusjon, og/eller i utviklingsarbeidet, programmeringen, produksjonen, marketing og vedlikehold av/i S2S sine produkter og tjenester, uten noen forpliktelse overfor deg.
Kontaktinformasjon
Fornavn *
Etternavn *
Organisasjon
Land *
Fylke
E-post *
Telefonnummer
Beskrivelse av egenskaper
Kort tittel *
(for din Ønskede Egenskap)
Beskrivelse *
(Hvordan vil du at egenskapen skal fungere?)
Hvorfor er denne egenskapen viktig for deg?
(Vil den spare tid, forenkle oppgavene eller fjerne behovet for ekstraarbeid som må gjøres nå)?
Sikkerhetsnøkkel *
Din bruk av dette skjemaet er betinget av at du har lest og akkseptert betingelsene ovenfor
Alle felt med * må fylles ut
AVBRYT
Oppgrader til Full Tilgang
Oppgrader til Full Tilgang
Spillerlisens er nødvendig.

Dette vil gi spilleren og deg, samt andre trenere på laget, Full Tilgang til hele Spillerutviklingsdelen av programmet for spilleren.

I Spillerutviklingsdelen er fokus på hver spiller - ikke bare på laget.